: ,,, !31-01-2012, 05:49 PM
" "

... ... ... ... ... ... ...
" "
...............ɻ

.:

ɡ: ߿

: ʡ

: ѡ

: 12 ɡ

: ʡ

: !: ...

...

...